Działania

Działania związane z projektem są dokumentowane na blogu. Tutaj znajduje się ich podsumowanie

wrzesień - grudzień 2015
1. Propozycje loga projektu
2. Dzień Języków Obcych - konkurs plastyczny "Poznajemy języki naszych przyjaciół"
3. Lalki reprezentujące naszą szkołę - projekt i wykonanie
4. Film DVD o naszej szkole i naszym mieście
5. Wizyta koordynatora projektu w szkole w Hatteng w Norwegii (pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe)
6.Sprawozdanie po spotkaniu w Norwegii
7. Flm DVD i prezentacja Prezi - polskie tradycje związane z świętami Bożego Narodzenia
https://prezi.com/xcw3mstv1djn/icu-a-toolbox-for-optimal-teaching/
8. Lalki z Hiszpanii poznają naszą szkołę i goszczą w domach uczniów
9. Stosowanie metod ćwiczenia mówienia

styczeń - marzec 2016
10. Stosowanie  metod ćwiczenia mówienia
11. Pamiętnik lalek hiszpańskich
12.Przygotowanie metody nauczania matematyki na spotkanie w Helsinkach

marzec-czerwiec 2016
13.Ewaluacja metod ćwiczenia mówienia i przygotowanie metod nauczania matematyki
14.7-11.03.2016 - drugie międzynarodowe spotkanie projektowe w Vantaa, Helsinkach w w Finlandii.Wizyta dwóch nauczycieli w szkole fińskiej.
15.Sprawozdanie po spotkaniu w
16.Stosowanie metod nauczania matematyki
17.Lalki norweskie poznają naszą szkołę
18.European market
19.Przygotowanie metody nauczania czytania na spotkanie w Estonii
20.Praca nad pamiętnikiem lalek norweskich
21. 23-27.05.2015 trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe w Estonii z udziałem trzech nauczycieli z naszej szkoły
22. Stosowanie metod nauczania czytania
23.Sprawozdanie po spotkaniu w Estonii
24.Praca nad raportem po pierwszym roku realizacji projektu
25. Ogłoszenie konkursu "Wakacyjne czytanie"

lipiec - sierpień 2016
26.Konkurs "Wakacyjne czytanie"

wrzesień  - grudzień2016
27.Ćwiczenie metod nauczania czytania
28.Podsumowanie konkursu "Wakacyjne czytanie w naszej szkole"
29.Gazetka na podsumowanie pierwszego roku konkursu
30.Raport roczny przesłany do Narodowej Agencji
31.Przygotowanie metod nauczania pisania
32.Praca nad pamiętnikiem lalek z Finlandii
33.Czwarte spotkanie międzynarodowe w Hiszpanii
34.Sprawozdanie po spotkaniu w Pearfort
35.Konkurs wiedzy o Hiszpanii
37.Ocenianie kształtujące - informacje na tablicy oraz skrzynka dla uczniów "Ocenianie kształtujące jest OK"
38. Ćwiczenie metod nauczania pisania
39. Rozpoczęcie pisania opowiadań: pierwszy rozdział polskiej książeczki oraz drugi rozdział fińskiej historyjki
40.Konkurs wiedzy o Hiszpanii

styczeń - czerwiec 2017
Continuous story - wspólne pisanie opowiadania
Przygotowanie metod nauczania TIK
Piąte międzynarodowe spotkanie projektowe w Chorwacji
Wymiana listów ze szkołą fińską
Ćwiczenie metod nauczania z z astosowaniem TIK
Przygotowanie szóstego międzynarodowego spotkania projektowego w naszej szkole
Spotkanie projektowe w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku
Wizyta lalek z Chorwacji w naszej szkole
Siódme międzynarodowe spotkanie projektowe w szkole w Glina, w Chorwacji
Raport dotyczący realizacji projektu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz