sobota, 5 września 2015

Erazmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Program ten oferuje wsparcie finansowe dla instytucji działających w obszarze edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.
Struktura programu Erasmus+.
Program składa się z 3 Akcji: Akcja 1 to mobilność edukacyjna, Akcja 2 współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Akcja 3 wsparcie w reformowaniu polityk.
Nasza szkoła bierze udział w Akcji 2.
Założenia programu.
Projekty realizowane w ramach akcji 2 polegają na międzynarodowej współpracy szkół, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Uczestnicy programu tworzą partnerstwa strategiczne, wdrażają innowacje oraz szerzej wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian i dobrych praktyk w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Priorytetem programu jest zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli.
Zarządzanie programem.
Realizacją programu Erasmus+ zajmuje się Komisja Europejska, która zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria programu. Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Komisja Europejska powierza wykonanie budżetu narodowym agencjom.
W Polsce rolę tą pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.
Źródło informacji: http://erasmusplus.org.pl/


Informacje o projekciePrezentacja zawiera podstawowe informacje o projekcie. Została zrealizowana na zaliczenie kursu eTwinning "Tydzień z Prezi"

Nasz projekt został zaakceptowany

Mamy przyjemność poinformować, że nasz projekt "ICU- a Toolbox for Optional Teaching" -
zestaw narzędzi dla optymalnego nauczania został zatwierdzony do realizacji w konkursie wniosków  Erazmus+  Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Od 1 września 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku realizuje projekt międzynarodowy ze szkołami podstawowymi z Chorwacji, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Szwecji i Estonii.
Nauczyciele będą udostępniać swoje najlepsze metody w celu wzmocnienia pięciu podstawowych
 umiejętności uczniów: mówienia, umiejętności matematycznych, czytania, pisania, informacji
 i technologii komunikacyjnych.
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach 
programu Erazmus+  Partnerstwa strategiczne.
Oto podstawowe informacje o naszych partnerach (państwo, miejscowość, nazwa szkoły, strona 
internetowa)


Norwegia, Hatteng, Hatteng skole
www.hatteng.skole.no

Szwecja, Sztokholm,  Södermalmsskolan

Chorwacja, Glina, Osnovna škola Glina

Estonia, Uuemõisa, Ridala vald, Uuemõisa Lasteaed-Algkool

Finlandia, Helsinki, Itä-Hakkilan koulu

Hiszpania, Tarragona , Escola Josep Veciana
http://blocs.xtec.cat/escolajosepveciana/