Mobilności

listopad 2015

Pierwsze spotkanie projektu Erasmus plus odbyło się w Hatteng w Norwegii. Dyskutowano o tym, co zrobiono dotychczas i zaplanowano przyszłe zadania. Nauczyciele zaprezentowali wyniki ankiet przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli, pracowali nad planem rozpowszechniania rezultatów projektu oraz układem strony internetowej ICU. Szkoły prezentowały swoje pomysły na logo projektu. Ostatecznie szkoła z Finlandii wykonała wersję elektroniczną naszego projektu. Podczas spotkania z uczniami i nauczycielami szkoły w Hatteng prezentowaliśmy filmy DVD z naszych szkół oraz wymieniliśmy się lalkami, które tutaj rozpoczęły dwuletnią podróż po Europie. W pamiętnikach uczniowie będą zapisywać informacje związane z ich szkołą, wydarzeniami szkolnymi i codziennym życiem. Po dwóch latach lalki wrócą do szkół z nowymi doświadczeniami i informacjami, które poznamy czytając ich pamiętniki. Każda szkoła zaprezentowała swoje metody nauczania mówienia, które zostaną wypróbowane w szkołach partnerskich i ocenione podczas następnego spotkania w Finlandii w marcu 2016r.

Tutaj znajdują się zdjęcia ze spotkania
pierwsze spotkanie projektowe w Hatteng w Norwegii


marzec 2016r
Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Vantaa w Helsinkach w Finlandii.
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z krajów partnerskich, z naszej szkoły Maria Uryś i Agnieszka Cierebiej. Spotkanie rozpoczęło się od spotkania w szkole z uczniami. W sali gimnastycznej odbyła się ceremonia powitania i wymiany lalek oraz wręczenia prezentów w formie książek szkole w Helsinkach. Następnie odbyły się lekcje w wyznaczonych klasach. My miałyśmy lekcje w klasach trzecich. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z naszymi krajami i naszym językiem. Ćwiczyliśmy matematykę po polsku i Pokazałyśmy prezentację o Polsce. Dzieci fińskie zapewniały nas, że bardzo lubią matematykę. Następnie zwiedzałyśmy szkołę i obserwowałyśmy lekcje. Uczniowie pracowali z wykorzystaniem tabletów gromadząc informacje o krajach biorących udział w projekcie. W klasie 1 obserwowaliśmy lekcję podobną do naszych lekcji z wykorzystaniem podręcznika multimedialnego. W czasie spotkania projektowego informowaliśmy się wzajemnie o tym, co działo się w naszych szkołach od czasu spotkania w Norwegii. Szkoła polska zaprezentowała blog prowadzony w języku polskim oraz poinformowała o rejestracji naszego projektu jako projektu eTwinning (co było zalecane przez Narodową Agencję). Następnie szkoła hiszpańska zaprezentowała w jaki sposób pracują z epodręcznikami, które są dostarczane przez wydawców podręczników. Ponadto ta szkoła poinformowała nas o wynikach kontroli hiszpańskiej Narodowej Agencji. Agencja zaproponowała bliższą współpracę między uczniami w ramach projektu ICU. Wobec tego zdecydowaliśmy, że dobierzemy się w pary (Polska - Finlandia) i wspólnie będziemy ustalać w jaki sposób nasi uczniowie będą ściślej współpracować między sobą np. wymiana listów, nagrywanie filmu i przesyłanie do siebie nawzajem.
W działania projektowe zaangażowani są prawie wszyscy nauczyciele w tej szkole fińskiej. Chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy oraz udzielali informacji na temat działania systemu edukacji w Finlandii uznawanego za najlepszy na świecie. Możliwe to było dzięki temu, że wszyscy bardzo dobrze znają język angielski. Atmosfera w szkole jest wspaniała zarówno między uczniami jak i nauczycielami. Nauczyciele podkreślali, że najważniejsza jest współpraca i wzajemne dzielenie się informacjami, doświadczeniami oraz indywidualne podejście do każdego ucznia. W szkole nie ma rywalizacji, bowiem dla Finów najważniejsza jest współpraca dla dobra dziecka.


maj 2016

Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ odbyło się od 23 do 27.05.2016. w Uuemõisa Lasteaed-Algkooli, ok. 100 km. od Tallina. W szkole uczy się 116 uczniów (7-13 lat), a w przedszkolu 40 dzieci (3-7 lat). Większość to Estończycy, ale są też Rosjanie, którzy w Estonii stanowią 25% populacji. Wokół jest dużo zieleni, boisko, park, plac zabaw. Uczniowie dużo czasu poświęcają na kultywowanie tradycji narodowych: tańczą, śpiewają, grają na tradycyjnych instrumentach. Uczestniczą w lokalnych i krajowych festiwalach. Dużą uwagę przywiązuje się do stosowania TIK na lekcjach. Co roku odbywa się „Playback”. Zaprasza się rodziców, lokalne władze oraz przedsiębiorców, którzy kupują bilety na występ dzieci. W ten sposób uczniowie zbierają pieniądze na zakup tabletów.
W spotkaniu uczestniczyło 15 nauczycieli, w tym 3 osoby z naszej szkoły: Maria Uryś, Iwona Wojcik i Renata Pisarska. Szkoła powitała nas występem nauczycieli i uczniów. Zaprezentowali swoje pieśni i tańce narodowe. W czasie spotkania obejrzeliśmy filmy prezentujące szkoły partnerskie i wymieniliśmy się po raz trzeci lalkami. Do naszej szkoły tym razem trafiły lalki z Finlandii.
Rozmawialiśmy o zadaniu projektowym związanym z czytaniem. Zorganizujemy wakacyjny konkurs czytania. Dzieci będą zapisywać datę, liczbę minut, ciekawe zdanie lub myśl, a rodzice potwierdzą to podpisem.
W trakcie pobytu w Uuemõisa Lasteaed-Algkooli zwiedziliśmy bardzo dobrze wyposażone przedszkole, uczestniczyliśmy w ciekawie zorganizowanym konkursie, którego celem było poznanie szkoły poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Odwiedziliśmy bibliotekę, gdzie zapoznano nas z ciekawym pomysłem powiększania księgozbioru. Każda klasa zbiera pieniądze i decyduje, jaką książkę zakupić. Uczniowie informują, kto jest fundatorem książki poprzez złożenie podpisów. W bibliotece oglądaliśmy kącik Erasmus+.
W trakcie spotkania zaprezentowano nauczanie poza szkołą na przykładzie lekcji przyrody - w ośrodku przyrodniczym w Nõva. Szkoła realizowała projekt współpracy ze szkołą rosyjską i dzieci wspólnie udały się na wycieczkę. Najpierw odbyła się lekcja w ośrodku, potem podzielono uczniów na 3 grupy. Uczniowie otrzymali zadania i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

W czwartek spotkanie projektowe odbywało się w Kiideva w pobliskiej wsi, gdzie stworzono centrum turystyczne w dawnej wiosce rybackiej. Każda szkoła przedstawiła ewaluację metod nauczania matematyki oraz zaprezentowała metody nauczania czytania.


wrzesień 2016r

W dniach 19-23 września 2016 r. w szkole w Perafort, koło Tarragony w Katalonii (Hiszpanii) odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe. W spotkaniu brało udział dwunastu nauczycieli ze szkół partnerskich z Polski, Norwegii, Finlandii, Estonii, Chorwacji oraz nauczyciele hiszpańscy pracujący w tym projekcie.

Josep Venciana to szkoła państwowa znajdująca się we wsi Perafort. Uczęszcza do niej 177 uczniów, a naucza tam osiemnastu nauczycielami. Większość uczniów to Katalończycy, jednak do szkoły uczęszczają też uczniowie innych narodowości: Rumuni, Marokańczycy, Kolumbijczycy. Szkołę niedawno zbudowały lokalne władze, jednakże posiada ona wyposażenie dzięki staraniom nauczycieli i rodziców. Jest to przestronny budynek, gdzie dzieci mają dużo miejsca do zabawy. Uczą się tutaj dzieci od piątego do dwunastego roku życia. Uczniowie przebywają w szkole od 9 do 16.30.

Pierwszego dnia spotkaliśmy się na sali gimnastycznej z burmistrzem, nauczycielami i uczniami. W trakcie tego spotkania uczniowie zaśpiewali po angielsku piosenkę o przyjaźni oraz Carminę Buranę. Następnie oglądaliśmy filmy o szkołach partnerskich. W ramach CLIL nauczyciele szkół partnerskich przeprowadzili lekcje w językach narodowych. Nauczycielom z naszej szkoły przypadła lekcja w grupie przedszkolaków (czterolatków) oraz w klasie szóstej. Pani Modrzejewska pokazała przedszkolakom nasze symbole narodowe i zaprezentowała zabawy ruchowe (Bugi, Komar, Jedzie pociąg, To taka gra). W klasie szóstej poprosiłyśmy o napisanie listów w ich ojczystym języku. Jest to klasa „polska”, która gromadzi informacje o Polsce w trakcie trwania projektu. Z tego powodu zaprezentowaliśmy im informacje dotyczące naszego kraju w postaci prezentacji. Wzbudziła ona w dzieciach duże zainteresowanie, w szczególności zaskoczyła ich różnorodnością polskiego krajobrazu.

Oprócz zajęć w szkole, odbyło się również spotkanie w gronie nauczycieli związanych z projektem. W trakcie tego spotkania przedstawiliśmy raporty po pierwszym roku realizacji projektu oraz dokonaliśmy ewaluacji metod nauczania czytania.  Ponadto, każda szkoła przedstawiła swoje metody odnośnie nauczania pisania. Tak jak na poprzednich spotkaniach wymieniliśmy się lalkami - tym razem gościmy w naszej szkole lalki z Chorwacji.
Ponadto podsumowaliśmy konkurs "Wakacyjne czytanie", który przeprowadzany był w szkołach partnerskich. Najlepsze wyniki osiągnęła szkoła w Chorwacji. Uczniowie naszej szkoły łącznie spędzili na czytaniu 129 godzin, co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca. W rywalizacji pomiędzy klasami naszej szkoły wygrała klasa 5a. W konkursie indywidualnym też zwyciężyły uczennice tej klasy.
Ustalone zostało kolejne zadanie projektu. Nazywa się ono „Continuous story” i polega na tym, iż szkoły partnerskie będą pisać wspólnie historie. Każda ze szkół napisze pierwszy rozdział “swojej” książki - będzie on napisany zarówno w języku narodowym, jak i przetłumaczony na język angielski. Ponadto dzieci zilustrują napisany fragment rysunkiem. Co dwa tygodnie opowiadania przesyłane będą do kolejnej ze szkół partnerskich, aż do momentu, gdy całe opowiadanie będzie gotowe i wróci “do domu”, czyli szkoły, która rozpoczęła pisanie opowiadania, co przewidziane zostało na 15 grudnia. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz