Opis projektu

I C U - a toolbox for Optimal Teaching to dwuletni projekt (wrzesień 2015- sierpień 2017). Działania są planowane dla uczniów w wieku 6 - 12 lat, a szczególnie dla grupy 6 - 9 lat. Planujemy pracę z  2153 uczniami i 229  nauczycielami z 7 krajów: Chorwacja, Estonia, Finlandia, Norwegia, Polska i Hiszpania. Skupimy się na umiejętnościach: mówienia, pisania, TIK (technologia informacyjno- komputerowa), liczenia i czytania. Partnerstwo ma 2 główne cele: stworzenie Toolbox'u - pakiet edukacyjny zawierający metody nauczania pięciu podstawowych umiejętności oraz europejski wymiar. Chcemy zgromadzić, wypróbować i poprawić metody  nauczania podstawowych umiejętności ze szkół partnerskich i stworzyć "Toolbox for Optimal Teaching" (pakiet edukacyjny służący do optymalnego nauczania). Pragniemy stworzyć sieć szkół europejskich, które będą ze sobą współpracować. Nauczyciele poznają nowe metody pracy, a uczniowie będą rozwijali swoje umiejętności poprzez udział w ciekawych zadaniach. 
Zamierzamy odbyć kilka spotkań projektowych. Podczas pierwszego spotkania koordynatorów ustalimy plan działania (zadania projektowe) i plan działań w sytuacjach kryzysowych. Podczas następnych 5 spotkań będziemy koncentrować się na pięciu podstawowych umiejętnościach: mówienia, pisania, TIK, czytania i umiejętnościach matematycznych. W marcu 2017 r. odbędzie się spotkanie projektowe w naszej szkole. Zamierzamy dzielić się najlepszymi metodami nauczania z naszych szkół, wypróbować je podczas spotkania. Po powrocie do szkoły wypróbujemy je na naszych uczniach i ocenimy przed następnym spotkaniem. Najlepsze metody będą zgromadzone w Toolbox'ie.  Będziemy wymieniać się lalkami, które będą odwiedzać nasze szkoły, a po zakończeniu projektu wrócą do swojej szkoły z pamiętnikami zawierającymi wspomnienia z podróży po Europie. Podczas siódmego spotkania dokonamy ewaluacji projektu i rozpoczniemy pisanie  raportu. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz