niedziela, 7 maja 2017

Lubsko oczami gości

Podsumowanie spotkania w naszej szkole

Międzynarodowy projekt programu Erasmus+
w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

W dniach 24-28 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Lubsku odbyło się szóste międzynarodowe spotkanie projektowe. Uczestniczyło w nim  trzynastu nauczycieli ze szkół partnerskich: Polski, Norwegii, Finlandii, Estonii, Chorwacji
i Hiszpanii.

Pierwszego dnia spotkaliśmy się w sali gimnastycznej z Burmistrzem, Dyrekcją Szkoły,  nauczycielami i uczniami. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi było również okazją do podsumowania pierwszej edycji konkursu plastycznego dla lubskich szkół pod patronatem Burmistrza Lubska ,,Myśląc Ojczyzna”. Z uczniami oglądaliśmy filmy o szkołach partnerskich, a w ramach CLIL nauczyciele szkół członkowskich przeprowadzili lekcje
w językach narodowych w klasach: 2a, 2b, 4a, 4b, 5a. Ważnym doświadczeniem było spotkanie gości z nauczycielami naszej szkoły, min. podczas zwiedzania szkoły czy lekcji CLIL.

Dokonano ewaluacji metod nauczania z zastosowaniem technologii informatyczno-komputerowej. Podsumowano również poprzednie zadanie projektu – ‘Continuous story’ polegające na tym, że szkoły partnerskie wspólnie pisały historie. Każda placówka stworzyła pierwszy rozdział „swojej’ książki - w języku narodowym i angielskim, a dzieci zilustrowały napisany fragment rysunkiem. Opowiadania były przesyłane do kolejnych szkół partnerskich, aż do momentu, gdy całe opowiadanie było gotowe i wróciło “do szkoły, która rozpoczęła pisanie opowiadania. Ponadto wymieniliśmy się lalkami - tym razem gościmy w naszej szkole lalki z Estonii.

Goście mieli okazję zwiedzić nasze miasto, Brody, Zieloną Górę oraz Park Mużakowski. Przedstawiono im również polski system edukacji oraz zaprezentowano historię naszego regionu.


Zbliżamy się do końca projektu. Zadania zostały już zakończone. Teraz będziemy zajmować się redakcją pakietu edukacyjnego o nazwie Toolbox for Optimal Teaching, który będzie zawierał metody nauczania pięciu podstawowych umiejętności: liczenia, mówienia, czytania, pisania i zastosowania technologii informatyczno-komputerowej. Toolbox będzie dostępny
w wersji elektronicznej i książkowej.
Lalki z Estonii

W naszej szkole goszczą lalki z Estonii


środa, 3 maja 2017

Spotkanie w naszej szkoleW dniach 25-27.04.2017 w naszej szkole gościliśmy trzynastu nauczycieli z Chorwacji, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Estonii w związku realizacją projektu Erasmus+ ‘ICU - a Toolbox for Optimal Teaching’.