środa, 1 listopada 2017

Podsumowanie projektu


                               „ Erasmus+ w „Trójce”- finał edukacyjnej podróży”

    Mądre polskie przysłowie mówi: wszystko co dobre, szybko się kończy. Tak też jest w przypadku programu Unii Europejskiej Erasmus+, który realizowany był w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku w ostatnich dwóch  latach (tj. od 01.09.2015 do 31.08.2017) w ramach projektu: "ICU- a Toolbox for Optimal Teaching" dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Niniejszy artykuł stanowi  podsumowanie zmagań naszej szkolnej społeczności, która wyniosła z tego projektu więcej, niż mogła sobie zamarzyć.
    Istota  programu Erasmus + opiera się  na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych instytucji zajmujących się edukacją szkolną, a celem przyświecającym idei projektu jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
     Projekt "ICU - a Toolbox for Optimal Teaching" - realizowany i finalizowany obecnie przez lubską „Trójkę” przeszedł stosowną procedurę, a jego inauguracja  przypadła na 1. września 2015 r.. Wtedy to rozpoczął się pierwszy etap międzynarodowego projektu, który Szkoła Podstawowa nr 3 realizowała ze szkołami podstawowymi z kilku państw europejskich. Ku radości uczestników tego wyzwania, partnerami „Trójki” zostały placówki oświatowe z następujących państw i miast UE: Norwegia - Hatteng, Hatteng skole, Chorwacja - Osnovna škola Glina, Estonia- Uuemõisa, Ridala vald, Uuemõisa Lasteaed-Algkool, Finlandia- Helsinki, Itä-Hakkilan koulu, Hiszpania - Tarragona, Escola Josep Veciana,
    Zadania,  które pojawiły się od początku wdrażania przedsięwzięcia, nosiły w sobie pierwiastek nowości, tak ważny dla naszych uczniów, pedagogów jak i dla  przyjaciół z Europy.  Wymagały też  dużej inwencji, zaangażowania i serca nauczycieli, którzy nie szczędzili dodatkowych godzin pracy, by zaprezentować i  udostępnić najlepsze metody pracy dydaktycznej i wychowawczej w celu wzmocnienia pięciu podstawowych umiejętności uczniów: mówienia, umiejętności matematycznych, czytania, pisania, informacji i technologii komunikacyjnych. Docelowym zadaniem partnerskich szkół było  stworzenie ICU Toolbox for Optimal Teaching - pakietu edukacyjnego w  wymiarze europejskim,, dostępnego w wersji elektronicznej i książkowej.
    Interesującym aspektem i jednocześnie sposobem na zainspirowanie innowacji w edukacji  było stworzenie przez każdą  ze szkół lalek,  które  „podróżowały” między partnerskimi placówkami i  brały udział we wszystkich działaniach projektu. Każda szkoła stworzyła lalki reprezentujące swój kraj i wyposażone w 'pamiętniki'. Oczywiście, to uczniowie wypełniali te 'pamiętniki' informacjami o swojej ojczyźnie, mieście i szkole. Niesamowicie wzruszajace były chwile, gdy i my mogliśmy gościć lalki z Estonii, Hiszpanii, Finalandii, Norwegii czy Chorwacji.
    Wspomnieć należy, iż  realizacji codziennych zadań towarzyszyła atmosfera ciekawości i twórczej aktywności. Dzieci w każdej ze szkół uczyły się dokonywać zakupów po angielsku, piosenek i kolęd bożonarodzeniowych w różnych językach. Nierzadko uczestniczyły w lekcjach prowadzonych w kilku językach. Poznawały i poszerzały wiedzę historyczną o zaprzyjaźnionych krajach, zgłębiały tajemnice ich kultur bezpośrednio i   poprzez pamiętniki lalek reprezentujących każde z  partnerskich państw.
    W swoich szkołach uczniowie  uczestniczyli w  organizowanych  konkursach wiedzy o zaprzyjaźnionych krajach, w Dniu Języków Obcych. Nasza placówka może poszczycić się zainicjowaniem i organizacją międzynarodowego konkursu „Wakacyjne czytanie”, w którym zajęliśmy  prestiżowe  2. miejsce oraz konkursu plastycznego na pracę przedstawiającą ojczyznę.  Nie tylko   konkursy wypełniały naszą partnerską współpracę, ale również przedsięwzięcia typowo edukacyjne, od wycieczek krajoznawczych, nowatorskich lekcji,  zabaw w twórców filmowych (w szkołach powstawały autorskie  filmy o placówkach), po prezentacje multimedialne. Każde z tych wyzwań wymagało od nas i naszych przyjaciół zaangażowania twórczego i emocjonalnego. Szczególnym, a przy tym integrującym uczniów zadaniem, okazało się opracowanie wspólnej książki tzw. „Continuous story”, w której każdy rozdział to opowiadanie stworzone przez dzieci danego kraju.
    W partnerskiej współpracy liczyła się przede wszystkim praca i nowe wyzwania. Była to nowość edukacyjna, której wagi nie sposób przecenić. Nauczyciele mieli niecodzienną okazję podniesienia kompetencji językowych (angielski), a także tych bezpośrednio związanych z warsztatem pracy, co było możliwe podczas prowadzenia i obserwowania lekcji, w ramach wymiany pomysłów i dobrych praktyk w czasie spotkań z nauczycielami z innych krajów europejskich.
   Oprócz walorów edukacyjnych, partnerstwu szkół towarzyszyła  serdeczność i gościnność podczas wzajemnych wizyt. Mieliśmy okazję  obejrzeć  ciekawe prezentacje multimedialne o różnych regionach Hiszpanii, Finlandii, Chorwacji, Norwegii czy Estonii. Degustowaliśmy tradycyjne potrawy, z zachwytem przyglądaliśmy się pokazom strojów ludowych, tańców, lokalnych zwyczajów. Podczas realizacji projektu zrozumieliśmy rzecz oczywistą, że nic nie zastąpi bezpośrednich kontaktów  i nic tak nie zbliża, jak tradycyjny obiad norweski z potrawą z renifera u rodziny Samów, czy  wizyta na farmie reniferów. Sami również, z tradycyjnie polską gościnnością, witaliśmy gości z Europy. Ich szczery podziw dla naszych starań okraszony został słowami uznania.
    Niewątpliwym sukcesem samego projektu, a także jego beneficjentów- uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół, jest zdobyta przez uczniów wiedza,  rozbudzenie zainteresowań i rozwinięcie zdolności dzieci, podniesienie kompetencji językowych bezpośrednio prowadzących do podwyższenia jakości nauczania. Nie są to jedyne rezultaty, nie można zapomnieć, iż uczniowie rozwinęli w sobie otwartość na innych ludzi, zdobyli umiejętność komunikowania się w języku angielskim i korzystania z europejskiej kultury, podnieśli też poczucie własnej wartości a także ukształtowali w sobie potrzebę kształcenia się z jednoczesną świadomością potęgi nauki i przyjemności, które zdobywaniu wiedzy mogą towarzyszyć.
     W tym miejscu realizatorzy Projektu Erasmus + pragną pięknie podziękować wszystkim, którzy pomagali nam przy realizacji tego projektu. Zdajemy sobie sprawę, że  bez Waszego wsparcia i zaangażowania nie dalibyśmy rady. A naszym europejskim przyjaciołom nie mówimy „żegnajcie” mówimy „do zobaczenia”.

czwartek, 15 czerwca 2017

Siódme międzynarodowe spotkanie projektowe w Chorwacji

W dniach 07-11.06.2017 odbyło się ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe w Szkole Podstawowej w Glina, w Chorwacji. Nauczyciele biorący udział w spotkaniu zajmowali się redakcją pakietu edukacyjnego o nazwie Toolbox for Optimal Teaching, który zawiera metody nauczania pięciu podstawowych umiejętności: liczenia, mówienia, czytania, pisania i zastosowania technologii informatyczno-komputerowej.  Podsumowano działania projektowe w poszczególnych szkołach w ramach realizacji projektu Erasmus+ 'ICU- a Toolbox for Optimal Teaching' w latach 2015-2017.
Konkurs wiedzy o Chorwacji


Zwycięzcy konkursu wiedzy o Chorwacji


Pamiętnik lalek z Estonii

niedziela, 7 maja 2017

Lubsko oczami gości

Podsumowanie spotkania w naszej szkole

Międzynarodowy projekt programu Erasmus+
w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

W dniach 24-28 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Lubsku odbyło się szóste międzynarodowe spotkanie projektowe. Uczestniczyło w nim  trzynastu nauczycieli ze szkół partnerskich: Polski, Norwegii, Finlandii, Estonii, Chorwacji
i Hiszpanii.

Pierwszego dnia spotkaliśmy się w sali gimnastycznej z Burmistrzem, Dyrekcją Szkoły,  nauczycielami i uczniami. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi było również okazją do podsumowania pierwszej edycji konkursu plastycznego dla lubskich szkół pod patronatem Burmistrza Lubska ,,Myśląc Ojczyzna”. Z uczniami oglądaliśmy filmy o szkołach partnerskich, a w ramach CLIL nauczyciele szkół członkowskich przeprowadzili lekcje
w językach narodowych w klasach: 2a, 2b, 4a, 4b, 5a. Ważnym doświadczeniem było spotkanie gości z nauczycielami naszej szkoły, min. podczas zwiedzania szkoły czy lekcji CLIL.

Dokonano ewaluacji metod nauczania z zastosowaniem technologii informatyczno-komputerowej. Podsumowano również poprzednie zadanie projektu – ‘Continuous story’ polegające na tym, że szkoły partnerskie wspólnie pisały historie. Każda placówka stworzyła pierwszy rozdział „swojej’ książki - w języku narodowym i angielskim, a dzieci zilustrowały napisany fragment rysunkiem. Opowiadania były przesyłane do kolejnych szkół partnerskich, aż do momentu, gdy całe opowiadanie było gotowe i wróciło “do szkoły, która rozpoczęła pisanie opowiadania. Ponadto wymieniliśmy się lalkami - tym razem gościmy w naszej szkole lalki z Estonii.

Goście mieli okazję zwiedzić nasze miasto, Brody, Zieloną Górę oraz Park Mużakowski. Przedstawiono im również polski system edukacji oraz zaprezentowano historię naszego regionu.


Zbliżamy się do końca projektu. Zadania zostały już zakończone. Teraz będziemy zajmować się redakcją pakietu edukacyjnego o nazwie Toolbox for Optimal Teaching, który będzie zawierał metody nauczania pięciu podstawowych umiejętności: liczenia, mówienia, czytania, pisania i zastosowania technologii informatyczno-komputerowej. Toolbox będzie dostępny
w wersji elektronicznej i książkowej.
Lalki z Estonii

W naszej szkole goszczą lalki z Estonii