Porady dla rodziców

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

W ramach realizacji projektu ICU Erasmus+ wprowadzamy w naszej szkole ocenianie kształtujące, w skrócie OK.

Bardzo ważnym elementem jest współpraca z rodzicami. Zapraszamy rodziców do zapoznania się z elementami OK.

Zapraszamy również do korzystania z informacji dostępnych za pośrednictwem linków.

Centrum Edukacji Obywatelskiej realizujący program Szkoła Ucząca się jest głównym źródłem naszych informacji o ocenianiu kształtującym.
Ekspertem zajmującym się OK jest Danuta Sterna, która zorganizowała grupę zamkniętą na facebooku: Ocenianie Kształtujące. Nauczyciele naszej szkoły czerpią informacje i inspiracje z publikacji nauczycieli z całej Polski. Danuta Sterna jest także moderatorem grupy zamkniętej OK zeszyt. W zeszłym roku zgłosiliśmy klasę 4a do projektu. Prowadziliśmy OK. zeszyt z historii. W tym roku stopniowo wprowadzamy OK  zeszyt na lekcjach języka angielskiego. 

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli również w kursach organizowanych przez ODN w Zielonej Górze.

W czasie lekcji:
-oceniamy za pomocą świateł/kolorów:
zielony - potrafię
żółty - jeszcze uczę się
czerwony - muszę popracować
-obowiązuje zasada niepodnoszenia rąk - nauczyciel lub uczeń wybiera patyczek z imieniem osoby, która wykona zadanie/odpowie na pytanie
-dajemy czas na zastanowienie się - nie oczekujemy, że uczeń natychmiast udzieli odpowiedzi, czekamy 3-4 sekundy
-wykorzystujemy błędy; zastanawiamy się na czym polega błąd, z czego może wynikać
-wykorzystujemy metodniki (zakupione lub wykonane przez uczniów). Za pomocą metodników uczniowie sygnalizują, czy potrafią wykonać zadanie, czy nauczyciel powinien podejść do nich i pomóc
-na początku lekcji podajemy: pytanie kluczowe, cele w języku ucznia, a na końcu lekcji robimy podsumowanie i oceniamy, czy cele lekcji zostały zrealizowane
-przed testem uczniowie otrzymują kryteria sukcesu - wiedzą, będzie sprawdzane na teście
-pracujemy wspólnie, w grupach, parach, a także samodzielnie w ciszy
-stosujemy samoocenę i ocenę koleżeńską
-prowadzimy OK zeszyty, dbamy o to, aby notatka z lekcji pomogła nam uczyć się
-zarówno nauczyciel jak i uczeń są odpowiedzialni za realizację celów lekcji

KONKURSY W RAMACH PROJEKTU
Po każdym międzynarodowym spotkaniu projektowym odbywa się konkurs wiedzy o tym kraju. Uczniowie wspólnie z nauczycielem zbierają pytania i odpowiedzi. Nagrodami są pamiątki przywiezione z wizyty, które przybliżają uczniom wiedzę o danym kraju. 
Prosimy rodziców o zachęcenie dzieci do udziału w konkursie i motywowanie do pogłębiania wiedzy. Dzieci chętnie zgłaszają się, otrzymują listę pytań i odpowiedzi, ale często zniechęcają się, gdy trzeba uczyć się poza lekcją. W domu należy rozmawiać z dzieckiem o konieczności poszerzania swojej wiedzy o świecie, rozwijania swoich talentów, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, a przede wszystkim motywowania do wytrwałości. Wszystkie te cechy będą bardzo potrzebne w przyszłym życiu dziecka, w tym w życiu zawodowym.

ZMIANY W EDUKACJI
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zmian w edukacji oraz zmianami dotyczącymi nauki języków obcych.
Prezentujemy linki do filmów wideo przygotowanych przez wydawnictwo Nowa Era.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz