Erasmus+ w naszej szkole

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie do projektu "ICU a Toolbox for Optimal Teaching" w ramach programu Erasmus+. To program Unii Europejskiej m.in. w dziedzinie edukacji na lata 2014-2020, którego celem jest realizacja projektów służących do wprowadzania innowacji i dobrych praktyk tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
Wszystkie działania związane z realizacją, wdrażaniem, rozpowszechnianiem i ewaluacją projektu będziemy dokumentować na blogu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz