Dla nauczycieli


Informacje o państwach
NorwegiaFinlandiaEstoniaHiszpaniaChorwacja
System edukacji w  NorwegiiFinlandii , Estonii,  Hiszpanii,  Chorwacji

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
CEO
CEO -  filmy
materiały z konferencji Czy szkoła może być lepsza - Kraków, październik 2015 Agnieszka Hliwa 
Operon http://kursy.operon.pl/Webinary2/Dyrektor-zgodnie-z-prawem.-Ocenianie-ksztaltujace-nowy-wymog-prawny-czy-patent-na-lepsza-edukacje
blog Danuty Sterny OK Zeszyt
WEBINARIUM OK zeszyt
Szkolenie Pearson 
Akty prawne regulujące ocenianie uczniów
Ocenianie sumujące, opisowe i kształtujące
Ocenianie kształtujące, techniki i strategie
Ocenianie kształtujące - więcej strategii

STOSOWANIE TIK
prezentacje Prezi https://prezi.com/
plakaty online https://edu.glogster.com/
współpraca z innymi szkołami : polskimi i/lub różnych krajów http://www.etwinning.pl/

XIII Ogólnopolska konferencja kadry kierowniczej marzec 2016r., Kraków
Jak zmotywować niezmotywowanych cz.1
Jak zmotywować niezmotywowanych cz.2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz